Door bezoek aan en gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

De Wijze Mens kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Alle informatie die De Wijze Mens op deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wijst De Wijze Mens van de hand.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.