Deze site beschrijft het ontstaan en bestaan van ‘de wijze mens’, Homo sapiens. Aan de hand van de thema´s evolutie, samenleving, technologie, en hersenen, wordt het verhaal van de mens beschreven, zoals hij opduikt vanuit wetenschappelijke disciplines als biologie, antropologie, geschiedenis en psychologie. De site is een bundeling van passages uit het boek‘De Wijze Mens: Waarom we doen wat we doen en zijn zoals we zijn’.


“Each human being, each one of you, if I may point out, represents the whole of mankind.” – Jiddu Krishnamurti

We hebben het allemaal wel een keer in het leven. Of zelfs meerdere malen. Van die existentiële vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik met mijn leven?’ en ‘wat is eigenlijk de zin van mijn bestaan?’. Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd dit soort vragen stellen, maar al snel neemt het spelen met een bal de overhand. Rond de puberteit duiken de vragen weer op en voor het eerst zijn de vragen niet meer zo vrijblijvend. Er moeten namelijk keuzes worden gemaakt, die invulling geven aan deze vragen. Vaak vindt die invulling over vele jaren met horten en stoten plaats, om na verloop van tijd uit te monden in de vraag ‘of dit eigenlijk wel is wat ik wil?’ of in de meer berustende vraag, ‘wat als dit het dan is?’ Voor veel mensen worden de vragen wederom overschaduwd, maar ditmaal door het verwekken en opvoeden van kinderen, en op latere leeftijd, van kleinkinderen. Dit geeft voldoende zin aan het bestaan, waardoor over het eigen lot minder wordt nagedacht. Is er überhaupt meer in het leven dan het doorgeven van leven aan kinderen?

De vragen over ons eigen bestaan lijken niet beantwoord te kunnen worden zonder het mens-zijn in beschouwing te nemen. We stellen immers allemaal dit soort existentiële vragen. Bovendien leven we met elkaar samen op een wijze die verder reikt dan alleen het verwekken en opvoeden van kinderen en kleinkinderen. We vertechnologiseren onze omgeving en beschouwen de natuurlijke omgeving als iets separaat. Als iets waar we soms ontzag en soms ook medelijden mee hebben, maar dat altijd in de schaduw staat van technologie. En deze technologie zetten we inmiddels in om de spelregels van het leven zelf te veranderen. We proberen met technologie de dood de baas te zijn en het leven voort te zetten buiten de aarde. Andere levensvormen hebben we dit nog niet zien doen. Waarom dan wel de mens? We kunnen ons dus evengoed afvragen ‘wie we dan eigenlijk zijn’ en ‘wat de zin van ons bestaan is’.

Een wereld zonder de mens lijkt zelfs ondenkbaar te zijn. Ons bestaan voelt aan als iets onvermijdelijks. Alsof het slechts een kwestie van tijd is geweest voordat de mens op het toneel zou verschijnen en voordat jij en ik het levenslicht zouden zien. Maar tegelijkertijd is het bestaan ook onvoorspelbaar. Niemand kan de toekomst voorspellen op een manier zoals de geschiedenis is verlopen. Een meesterplan lijkt te ontbreken. Zelfs de wendingen in je eigen leven zijn eigenlijk allemaal onvoorziene gebeurtenissen geweest. Misschien stond je er destijds wel voor open, maar op wie en wanneer je verliefd zou worden en welke baan je pad op welk moment zou kruisen, kon je op voorhand niet weten. En inmiddels heb je misschien wel kinderen, van wie de afwezigheid nu eveneens ondenkbaar zal zijn. Ons bestaan lijkt onvoorspelbaar te zijn en tegelijkertijd volstrekt onvermijdelijk.

In ‘De Wijze Mens’ wordt naar een antwoord op deze paradox gezocht en daarmee op de vraag ‘wat de zin van ons bestaan is’. Ondanks het filosofisch karakter van de vraagstelling zal het antwoord niet worden gezocht in een filosofische beschouwing, maar door het verhaal van de mens te schetsen zoals hij opduikt in wetenschappelijke disciplines als biologie, antropologie, geschiedenis en psychologie.